O Firmie
Oferta
Galeria
Referencje
Kontakt
 
 
 
 

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

 • malowanie ręczne
 • malowanie agregatami powietrznymi i hydrodynamicznymi
 • przebudowy
 • aranżacje
 • szpachlowanie
 • montaż sufitów podwieszanych
 • płytki
 • budowa ścianek działowych
 • ocieplenia
 • dylatacje

 SERWIS ELEKTRYCZNY

 • lokalizacja i usuwanie awarii, usterek
 • pogotowie elektryczne
 • konserwacja baterii kondensatorów
 • konserwacja rozdzielni UPS i NN
 • konserwacja urządzeń odgromowych
 • kontrola okresowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • kontrola automatyki elektroenergetycznej
 • wymiana nieprawidłowych zabezpieczeń i wyłączników
 • montaż nowych instalacji
 • reprezentowanie zleceniodawcy podczas kontroli Służb i Instytucji Zewnętrznych

  SERWIS WODNO –KANALIZACYJNY

 • naprawa przeciekających rur
 • wymiana rur
 • hydranty – wymiana i kontrola
 • wymiana zasuw podziemnych
 • wymiana i konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej

 ELEWACJE

 • naprawa elewacji
 • mycie elewacji
 • wymiana poszycia elewacji
 • malowanie agregatami hydrodynamicznymi i ciśnieniowymi
 • czyszczenie ciśnieniowe elewacji
 • mycie powierzchni przeszklonych
 • montaż ozdób świątecznych

 DACHY                

 • naprawa poszycia
 • lokalizacja i likwidacja przecieków
 • przeglądy, naprawa, konserwacja instalacji odgromowych
 • montaż przepustów dachowych
 • sprzątanie dachu
 • montaż systemów asekuracyjnych dla pracujących na dachu
 • konserwacja konstrukcji stalowych       

 PARKINGI CHODNIKI TRAWNIKI

 • przebudowa parkingów, chodników oraz terenów zielonych
 • malowanie pasów komunikacyjnych
 • malowanie oznaczeń poziomych
 • układanie mas bitumicznych w rysach i pęknięciach
 • odtwarzanie nawierzchni bitumicznej
 • budowa parkingów, chodników oraz terenów zielonych
 • układanie kostki brukowej, ażurów, krawężników
 • montaż barier, odbojnic, znaków drogowych
 • montaż ogrodzeń, furt, bram

 POSADZKI

 • montaż płytek
 • układanie posadzek betonowych
 • układanie mas dylatacyjnych
 • niwelacja uskoków dylatacyjnych poprzez montaż stalowych osłon
 • mycie
 • impregnacja
 • montaż wykładzin

 KONSTRUKCJE STALOWE

 • dostawa i montaż, projektowanie konstrukcji stalowych
 • konstrukcje wsporcze
 • tablice reklamowe wolnostojące
 • banery
 • odboje
 • bramy, furtki
 • balustrady
 • schody i inne

 ODŚNIEŻANIE  

 • dachy
 • parkingi
 • usuwanie soli
 • usuwanie nawisów

AUTORSKIE ROZWIĄZANIA WYKONUJEMY NIETYPOWE ZLECENIA

 • montaż wskaźników wychyleń budynku
 • system zabezpieczeń na dachu
 • projektowanie i montaż nietypowych konstrukcji wsporczych
 • zaprojektowanie, wykonanie, montaż osłon do usuwania uskoków dylatacyjnych
 • mobilne pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów agd, elektronarzędzi itp.

 

Jeśli nie znalazłeś tego, co Cię interesuje napisz do nas a z pewnością
znajdziemy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.